6% BTW regeling   

Verlaagd BTW-tarief
Op 1 januari 2000 heeft de overheid de BTW op schilder- en stukadoorswerk verlaagd om de werkgelegenheid te bevorderen. Omdat het om een experiment gaat, gold de tijdelijke verlaging tot 1 januari 2003. Later werd bekend dat het experiment was verlengd tot 1 januari 2004. Inmiddels is het experiment verlengd tot 1 januari 2006.

6 %
Het BTW-tarief voor schilder- en stukadoorswerk aan particuliere woningen van ten minste 15 jaar oud is verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis. Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor werkzaamheden aan woningen jonger dan 15 jaar, of voor gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 19% BTW.

Particuliere woningen
Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin personen permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder.

Schilderen en behangen
Bij schilderwerk gaat het om het aanbrengen van een verfsysteem, dus inclusief voorbereidingen (zoals afplakken) en voorbehandeling van de ondergrond (schuren, ontvetten). Onder het 6%-tarief valt ook het aanbrengen van behang.

Stukadoorswerk
Bij stukadoorswerk gaat het om de volgende werkzaamheden:
de voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden die een stukadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk; het eigenlijke stucwerk

Ouderdomsverklaring
In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan 15 jaar. Het uitvoerend bedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren.