Garantiebepalingen   


DE GARANTIE OP ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.


Afhankelijk van het product verschillen de garantietermijnen.
De garantietermijn gaat in vanaf het moment van oplevering.
De garantie is gebaseerd op het repareren of vervangen van de gevelelementen.

Houten elementen
Beglazing
Montage
Dakkapellen
Hang- en sluitwerk
Voordeur (bijv. skantrae)
Buitenschilderwerk
Binnenschilderwerk
10 jaar
10 jaar
10 jaar
10 jaar
3 jaar
7 jaar
2 jaar
4 jaar